Saturday, December 25, 2010

ANDA TIDAK FAHAM MAKNA 1 MALAYSIA? SILA BACA DI SINI...Salam semua…


Penulis secara peribadinya rasa kecewa kerana masih ada orang yang tidak faham malah mempertikaikan konsep 1 Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita, DS Najib.

Kalaulah ramai yang masih tidak tahu apa itu konsep 1 Malaysia, penulis perturunkan di bawah ini maksud sebenar 1 MALAYSIA;

-Sebagai permulaannya kita mesti faham betul-betul yang ini;


BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
mendukung cita-cita hendak:

Mencapai perpaduan dengan lebih erat dalam
kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;

Mencipta satu masyarakat yang adil di mana
kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang
kaya dan berbagai-bagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

Kepercayaan Kepada Tuhan

Kesetiaan Kepada Raja dan Negara

Keluhuran Perlembagaan

Kedaulatan Undang-undang

Kesopanan dan Kesusilaan

-Seterusnya untuk huraian yang lengkap baca di sini.
No comments: